Sermons for August 2017

August 5 – Derwyn Johnson – Scoundrels 

August 12 – Bill Rabey – God’s Grace in Our Stupidity 

August 19 – Bill Rabey – John 7: – 8:

August 26 – Fraser Henderson – Luke 7:1-17