Sermons for September 2018

September 1 – Fraser Henderson – Luke 19:28 -44

September 8 – Bill Rabey – Philippians Series

September 15 – Fraser Henderson – Luke 20:27

September 29 – Fraser Henderson – Isaiah 61